Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu TPSLUKOW dostępnego pod adresem www.tpslukow.pl
Obowiązuje od 25 maja 2018 r.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem sklepu tpslukow jest: Tir-Partner Paweł Niebrzegowski, ul. Łąkowa 4 21-400 Łuków NIP 8251772135 REGON 366664890. Z administratorem można się skontaktować pod adresem: sklep@tpslukow.plPRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając twoje dane osobowe stosujemy dostępne zabezpieczenia oraz środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa jak również zgodne z RODO.

CELE PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzali wyłącznie do celów realizacji zamówień złożonych w naszym sklepie internetowym tpslukow, zbierania opinii o produktach jak również do wysyłki newslettera, tj. świadczenia usług drogą elektroniczną.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko zachodzi taka konieczność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym sklepie są:
– umowa o świadczenie Usług w tym realizacji zamówienia lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (RODO art. 6 ust. 1 lit. b),
– obowiązek prawny ciążący na nas jako administratorze związany z prowadzeniem rachunkowości w przypadku realizacji usług płatnych (RODO art. 6 ust. 1 lit. c),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych ze sklepem oraz świadczonymi usługami (RODO art. 6 ust. 1 lit. f),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników o danym produkcie. (RODO art. 6 ust. 1 lit. f ),
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na analizie wybranych i zarejestrowanych rozmów z działem obsługi klienta naszego sklepu w celu poprawy jakości świadczonych usług ( RODO art. 6 ust. 1 lit. f ),
– Twoja zgoda w przypadku gdy wyrazisz (RODO art. 6 ust. 1 lit. a).

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PODANIE DANYCH

Należy pamiętać iż podanie danych osobowych w naszym sklepie jest całkowicie dobrowolne, natomiast w większości przypadków niezbędne do realizacji zamówienia.

TWOJE PRAWA

Masz prawo:


  • sprostowania,

  • żądania informacji,

  • usunięcia danych,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu,

  • żądanie do cofnięcia zgody na przetwarzanie,

  • przeniesienia danych do innego administratora danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego i innych.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM WSPÓŁPRACUJĄCYM

W związku z przetwarzaniem danych Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom z usług których korzystamy. Przetwarzanie danych jest realizowane w niezbędnym zakresie tj.:

-do realizacji zamówień w tym wysyłki towaru za pośrednictwem firm kurierskich, poczty polskiej i podobnych podmiotów świadczących usługi przewozowe,

-podmiotom świadczącym usługę rachunkową i księgową,

-firmom hostingowym zapewniającym nam miejsce na serwerach,

-osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność,
- dostawcy usług internetowych,
- dostawcy oprogramowania,

-dostawcy aplikacji sklepu,

-podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletterOKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich danych lub
– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
– zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.PLIKI COOKIES

Nasz sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).

W naszym sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o twojej sesji,
– udostępniania funkcji sklepu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,


Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.