Reklamacje

 

W sprawie reklamacji prosimy dzwonić pod numer 798 445 106 lub kontaktować się pod adresem mailowym sklep@tpslukow.pl

 

REGULAMIN REKLAMACJI

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Podstawą przyjęcia reklamacji ,,Uszkodzonej Przesyłki" jest sporządzenie Protokołu Reklamacyjnego w obecności Kuriera który stanowi podstawy późniejszej reklamacji.

Dlatego też zobowiązuje się Klienta do :

a. Przed odebraniem SPRAWDZENIA przesyłki czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się pod adresem mailowym sklep@tpslukow.pl lub numerem telefonu 798445106.

b. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki OTWARCIA i SPRAWDZENIA zawartości paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest Protokół Reklamacyjny , który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.


3.W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

4.. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5.. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.